CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feature issue introduction: Nonlinearity mitigation for coherent transmission systems

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; N. Alic ; S. Chandrsekhar ; A. Mecozzi
Optics Express (1094-4087). Vol. 25 (2017), 4, p. 4552-4553.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

The authors introduce the feature issue on nonlinearity mitigation for coherent transmission systems.Denna post skapades 2017-05-05. Senast ändrad 2017-05-05.
CPL Pubid: 249119

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur