CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transitions of International Production Structures

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
Paper presented at the Marcus Wallenberg Symposium: Critical perspectives on Internationalisation, Uppsala University, January 10-12 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur