CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of Carbon Disulfide by Differential Optical Absorption Spectroscopy in Shanghai

Yong Yu (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; A. Geyer ; P. Xia ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; L. Chen ; U. Platt
Geophys. Research Letters Vol. 109 (2004), p. L11107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 2491

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur