CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistic Networks in the New Economy

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; M Jahre ; G Persson
Paper presented at NOFOMA, University of Iceland, Reykjavik, June 14-15 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur