CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En olämplig förbindelse

Om engelskan Ruth Williams, prins Seretse Khama och grundämnet uran.

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Sans Magasin (2000-9690). Vol. 7 (2017), 2, p. 18-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

About Ruth Williams, Seretse Khama, Uranium, Diamonds, the movie "A United Kingdom" and Susan Williams' books "Colour Bar" and "Spies in the Congo"

Nyckelord: Khama, Uranium, DiamondsDenna post skapades 2017-05-02. Senast ändrad 2017-05-02.
CPL Pubid: 249051

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Kemi
Historia
Teknikhistoria
Filmvetenskap

Chalmers infrastruktur