CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Frequency combs in quadratically nonlinear resonators

M. Erkintalo ; Tobias Hansson (Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)) ; I. Ricciardi ; S. Coen ; M. De Rosa ; S. Wabnitz ; F. Leo
Nonlinear Photonics, NP 2016, Sydney, Australia, 5-8 September 2016 p. paper NM3A.1. (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We describe the physics and modelling of frequency combs and corresponding temporal patterns in coherently driven, quadratically nonlinear resonators.Denna post skapades 2017-05-02. Senast ändrad 2017-07-27.
CPL Pubid: 249047

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik, Teoretisk fysik (Chalmers)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur