CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Marine Spatial Planning and Shipwrecks.

In Ed. Andersson, K., Brynolf, S., Lindgren, F.J. & Wilewska-Bien (eds.). Shipping and the Environment: Improving Environmental Performance in Marine Transportation.

Fredrik J. Lindgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Karin Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Springer (2016)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-05-01.
CPL Pubid: 249044

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur