CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantification of Oil Spill Risk.

D.S Etkin ; D French McCay ; M Horn ; Hanna Landquist (Institutionen för sjöfart och marin teknik ; Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Ida-Maja Hassellöv (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; A.J Wolford
In Ed. Fingas, M. Oil spill science and technology (2016)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-05-01. Senast ändrad 2017-05-01.
CPL Pubid: 249040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur