CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Management, Scientific Approach, and Practice: A Comment on Corlett

F. Gotmark ; Elin Götmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri)
Trends in Ecology & Evolution (0169-5347). Vol. 32 (2017), 4, p. 237-238.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-28.
CPL Pubid: 249013

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometriInstitutionen för matematiska vetenskaper, Algebra och geometri (GU)

Ämnesområden

Matematik
Miljö- och naturvårdsvetenskap

Chalmers infrastruktur