CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Multiple Boundaries of the Firm

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 11th Nordic Workshop on Interorgansiational Research, Gothenburg, August 17-19 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 24901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur