CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How Well are Chain Customers Known and Understood? Exploring Customer Horizons

C Storer ; E Holmen ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper to the Industrial Marketing and Purchasing Asia Conference, Bali, Indonesia, December (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur