CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tailor-made 3D printed scaffolds from cellulose nanofibrils for guided growth and development of a neural tissue

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Erdem Karabulut (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Elin Pernevik (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi)
ACS 253rd National Meeting & Exposition, April 2-6, San Francisco, CA, USA (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-25.
CPL Pubid: 248960