CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of University - Industry Linkages in Industrial Development: The case of Tanzania

Lennart Bångens (Institutionen för industriell marknadsföring)
Proceedings from the 4th Triple Helix conference in Copenhagen, Nov 6-9 (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur