CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FREESTANDING CARBON NANOFIBERS/GRAPHENE COMPOSITE ELECTRODES FOR SUPERCAPACITORS

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Nan Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Arun Bhaskar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Henrik Staaf (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Olga Naboka ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi och kemiteknik, Polymerteknologi) ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
The World Conference on Carbon - Carbon 2016, July 10-15, State College, PA, USA (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-25.
CPL Pubid: 248959