CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and Simulation of Thin Films with Application to Lubrication of Bearing Components

Leonid Gershuni (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-02-24
Tid:
Lokal: