CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variational Inference-based Positioning with Nondeterministic Measurement Accuracies and Reference Location Errors

Bingpeng Zhou ; Qingchun Chen ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Pei Xiao ; Lian Zhao
IEEE Transactions on Mobile Computing (1536-1233). Vol. 16 (2016), 10, p. 2955-2969.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-21. Senast ändrad 2017-09-22.
CPL Pubid: 248926

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem

Chalmers infrastruktur