CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flamelet perturbations and flame surface density transport in weakly turbulent premixed combustion

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Vladimir Sabelnikov ; Shinnosuke Nishiki ; Tatsuya Hasegawa
Combustion theory and modelling (1364-7830). Vol. 21 (2017), 2, p. 205-227.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-20. Senast ändrad 2017-06-14.
CPL Pubid: 248922

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur