CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkning av sprickbredd för konstruktioner utsatta för tvångskrafter

Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik 7, (2007)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Betonggolv är exempel på en konstruktionstyp där tvångskrafter kan leda till en oacceptabel sprickbildning, vilket inte är estetiskt tilltalande och som i vissa fall dessutom kan leda till produktionsstörningar, beständighetsproblem och skapa en ohygienisk miljö. Därför är det viktigt att konstruktiv utformning så väl som arbetsutförande är väl genomtänkt så att sprickbildningen kan begränsas för att säkerställa avsedda funktion och beständighet. Men sprickbildningsprocessen orsakad av tvångskrafter skiljer sig från den som uppstår på grund av en yttre last och måste därför behandlas på ett annat sätt.Denna post skapades 2017-04-20. Senast ändrad 2017-04-20.
CPL Pubid: 248920

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur