CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiberarmerad betong – materialprovning och strukturanalys baserad på brottmekanik

Ingemar Löfgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik 7, (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Fiberarmerad betong är ett fascinerande material eftersom det har mekaniska egenskaper som är överlägsna konventionell betong samtidigt som det finns produktionstekniska fördelar som möjliggör ett effektivt och industrialiserat platsgjutet byggande. Fiberarmerad betong har under många år väckt stort intresse och forskning och utveckling har pågått i över femtio år, men trots detta saknas fortfarande generella dimensioneringsregler för konstruktionstillämpningar.Denna post skapades 2017-04-20. Senast ändrad 2017-04-20.
CPL Pubid: 248919

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur