CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Open-Source Data Logger for Field Cycling Collection: Design and Evaluation

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Alexander Rasch ; Christian-Nils Boda (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Proceedings of the 6th International Cycling Safety Conference, Davis CA, USA. Sept. 21-22, 2017 (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-19.
CPL Pubid: 248906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur