CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cooperation and conflict in modular production and supplier parks

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
International Journal of Automotive Technology and Management Vol. 6 (2006), 3, p. 298-314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-04.
CPL Pubid: 24889

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur