CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-Domain Digital Back Propagation: Algorithm and Finite-Precision Implementation Aspects

Christoffer Fougstedt (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Mikael Mazur (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Lars Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Henrik Eliasson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Optical Fiber Communications Conference and Exhibition p. Article no 7937325. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We propose a nonlinear mitigation algorithm designed from an ASIC perspective, and analyze implementation aspects. Given 9 signal and 11 coefficient bits, reach is increased by 105% compared to linear compensation in single-channel 16-QAM transmission.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-18. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 248873

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)