CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lifted Collocation Integrators for Direct Optimal Control in ACADO Toolkit

Rien Quirynen ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system) ; Boris Houska ; Moritz Diehl
Mathematical Programming Computation (1867-2949). (2017)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-18.
CPL Pubid: 248870

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematik

Chalmers infrastruktur