CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Valuation of Contract Between Power Supplier and Electric Vehicle Owner

Josip Vasilj (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Sébastien Gros (Institutionen för signaler och system) ; Anders Grauers (Institutionen för signaler och system) ; Ivan Krasic
European Energy Markets (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-18.
CPL Pubid: 248869

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur