CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bandgap engineering in nonlinear silicon nitride waveguides

Clemens Krückel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Attila Fülöp (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Victor Torres Company (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
2017 Optical Fiber Communication Conference (OFC) p. M3F.6 . (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We show that controlling the bandgap of SiN provides an additional degree of freedom for engineering waveguides for nonlinear optics. We show an optimized structure with gamma*maxLeff = 0.17 rad/W and absence of nonlinear loss.Denna post skapades 2017-04-18. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 248867

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)