CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In-line rheological quantification and microstructural characterization of novel high protein vegetable foods obtained through extrusion cooking

Yogesh Thadavathi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sophia Wassen
Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen p. PO69-108. (2017)
[Konferensbidrag, poster]

AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-13.
CPL Pubid: 248852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur