CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological characterization of hybrid LDPE nanocomposites containing graphite nanoplatelets

Danilo J Carastan ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen p. PO37-101. (2017)
[Konferensbidrag, poster]

AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-13.
CPL Pubid: 248848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur