CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extensional viscosity of a beta-glucan concentrate

Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Marco Berta ; Camilla Öhgren ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc. 11th Annual European Rheology Conference, Copenhagen p. FB6-24. (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

AbstractDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-13.
CPL Pubid: 248847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur