CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sammanfattning av resultat från löntagarkonsultuppdrag att dokumentera och utvärdera Volvo Lastvagnars monteringsfabrik i Umeå

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Bo Blomquist ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
(2006)
[Preprint]

Avsedd för allmän publicering, men har ej blivit helt färdig



Denna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 248846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur