CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utvärdering av Volvo Lastvagnars monteringsfabrik för hyttillverkning i Umeå

Bo Blomquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Edberg Kerstin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
(2005)
[Preprint]

Avsedd för företagetDenna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 248845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur