CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionsteknisk dimension i förändring av monteringsarbete. Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Nordisk Ergonomi i Forskning och Praktik. Nordiska Ergonomisällskapet 4, p. 4 – 5. (1992)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 248840

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur