CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reforming Industrial Work – Principles and realities in the planning of Volvo’s car assembly plant in Uddevalla

Kajsa Ellegård ; Lars Björk ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson
(1991)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-04-16.
CPL Pubid: 248839

 

Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur