CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Principer och realiteter – Projekteringen av Volvos bilfabrik i Uddevalla

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson
: Arbetsmiljöfonden, Stockholm, 1989.
[Bok]


Denna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 248837

 

Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur