CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändring av industriell praxis till funktionella förebilder

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Arbetsliv i utveckling – Om forskarstött förändringsarbete. Arbetsvetenskapliga Kollegiet i Göteborg. Göteborg p. 25 – 37. (1989)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-04-12.
CPL Pubid: 248836

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur