CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying Thermal Bridge Effects and Assessing Retrofit Solutions in a Greek Residential Building

Stella Kotti ; Despoina Teli (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik ) ; Patrick James
Procedia Environmental Sciences (1878-0296). Vol. 38 (2017), p. 306-313.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Material and component performances are blunt instruments for appraising the thermal performance of structures. A certain amount of consumed energy is attributable to the interaction of building fabric components, where thermal bridges occur. This paper analyses the thermal bridging effect and provides a number of modelled, cost-effective retrofit approaches in Greek single family houses, in order to address thermal bridges and improve the building's energy performance. The impact of thermal bridging on the overall annual heating load was estimated at 13%. The investigated retrofit solutions achieved a decrease of the annual heating energy requirement of 4-10%. The sunspace achieved the highest energy reduction of 10%, offering ‘free’ solar heating at a reasonable payback period.

Nyckelord: Thermal bridges, Heat loss, Building thermal simulation, TRNSYS, THERM, Retrofit, Cost-Benefit AnalysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-12. Senast ändrad 2017-09-06.
CPL Pubid: 248832

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Installationsteknik (2015-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur