CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiscale rheophysics of nearly jammed granular flows in a high shear system

Mohammad Khalilitehrani (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk apparatteknik) ; Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk apparatteknik)
Powder Technology (0032-5910). Vol. 315 (2017), p. 356-366.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-11. Senast ändrad 2017-05-10.
CPL Pubid: 248830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Kemisk apparatteknik
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik
Kemiteknik
Kemiska processer

Chalmers infrastruktur