CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deliverable 4: Impact Assessment of MaaS. MAASiFiE project funded by CEDR.

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Jana L. Sochor (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Aki Aapaoja ; Jenni Eckhardt ; David König
Brussels, Belgium : Submitted to: CEDR Conference of European Directors of Roads, 2017. - 84 s.
[Rapport]

Executive summary, see http://www.vtt.fi/sites/maasifie/PublishingImages/results/CEDR_Mobility_MAASIFIE_Deliverable_4_Revised_Final.pdfDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-11. Senast ändrad 2017-06-09.
CPL Pubid: 248829

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Transportteknik och logistik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur