CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Följeforskning BoStad2021: Delrapport 1. Kortrapport om forskning.

Anders Svensson (Institutionen för arkitektur) ; Joanna Gregorowicz-Kipszak (Institutionen för arkitektur) ; Anders Hagson (Institutionen för arkitektur) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics) ; Mathias Gustafsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Göteborg : Centrum för Management i Byggsektorn, 2017. - 12 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-11. Senast ändrad 2017-04-11.
CPL Pubid: 248821

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur