CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analyzing animal waste-to-energy supply chains: The case of horse manure

Martin Svanberg ; Christian Finnsgård (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; Jonas Flodén ; Joakim Lundgren
Renewable Energy (0960-1481). Vol. 2017 (2017), in press,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-10.
CPL Pubid: 248816

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik (GU)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Transportteknik och logistik
Förnyelsebar bioenergi

Chalmers infrastruktur