CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A mathematical model describing denitrification coupled to aerobic methane oxidation

Oskar Modin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Soroush Saheb Alam (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Britt-Marie Wilén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
IWA Nutrient Removal and Recovery: Moving Innovations into Practice, Gdansk, Poland, May 18-21 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-09. Senast ändrad 2017-04-09.
CPL Pubid: 248807

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur