CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial electrochemical reactors for metal recovery from leachate

Oskar Modin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Karin Karlfeldt Fedje (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, The Hague, Netherlands, Sept. 21-26 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-09. Senast ändrad 2017-04-09.
CPL Pubid: 248805

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Vattenteknik
Annan miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur