CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Challenges in upscaling microbial electrochemical reactors for copper recovery from acidic leachates

Nafis Fuad (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Oskar Modin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
The 3rd European Meeting of the International Society for Microbial Electrochemical Technology, Rome, Italy, Sept. 26-28 (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-09. Senast ändrad 2017-04-09.
CPL Pubid: 248804

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Vattenteknik
Annan miljöbioteknik

Chalmers infrastruktur