CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the limits of digital back-propagation in the presence of transceiver noise

Lidia Galdino ; Daniel Semrau ; Domaniç Lavery ; Gabriel Saavedra ; Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Robert I. Killey ; Polina Bayvel
Optics Express (1094-4087). Vol. 25 (2017), 4, p. 4564-4578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-07. Senast ändrad 2017-10-13.
CPL Pubid: 248802

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Kommunikationssystem
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)