CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the limits of digital back-propagation in the presence of transceiver noise

Lidia Galdino ; Daniel Semrau ; Domaniç Lavery ; Gabriel Saavedra ; Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Robert I. Killey ; Polina Bayvel
Optics Express (1094-4087). Vol. 25 (2017), 4, p. 4564-4578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-04-07.
CPL Pubid: 248802