CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Temporal Stochastic Channel Model for Absolute Polarization State and Polarization-Mode Dispersion

Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Pontus Johannisson ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
Optical Fiber Communication Conference (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-04-07. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 248801