CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modified Digital Backpropagation Accounting for Polarization-Mode Dispersion

Cristian Bogdan Czegledi (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Gabriele Liga ; Domanic Lavery ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Seb J. Savory ; Polina Bayvel
Optical Fiber Communication Conference (2017)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-04-07. Senast ändrad 2017-08-11.
CPL Pubid: 248800

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Kommunikationssystem
Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)