CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The circumstellar environment of asymptotic giant branch stars

Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomische Gesellschaft: Reviews in Modern Astronomy. The many facets of the Universe - Revelation by New Instruments, ed. S. Röser, Wiley-VCH Vol. 19 (2006), p. 75.
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 24880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur