CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mer dialog med fler - verktyg för snabb planprocess

Johanna Eriksson (Institutionen för arkitektur) ; Ola Nylander (Institutionen för arkitektur)
Göteborg2016. - 127 s.
[Rapport]

Nyckelord: Dialog, dialogprocesser, stadsbyggnadDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-05.
CPL Pubid: 248793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur