CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Recension: Urbanismer – Dagens stadsbyggande i retorik och praktik

Julia Fredriksson (Institutionen för arkitektur)
Tidskriften Plan (2016)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: bokrecensionDenna post skapades 2017-04-04.
CPL Pubid: 248785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur