CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smart Automation - metoder för slutmontering

Åsa Fast-Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Sandra Mattsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
(2017)
[Bok, med redaktör]

Smart Automation – metoder för slutmontering är en handbok med sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt. Boken presenterar nya perspektiv på automation genom att kombinera äldre metoder med nya, på så sätt ges en bred bild av automationsstrategier. Boken har ett praktiskt fokus, i den första delen beskrivs metoderna, i den andra och avslutande delen ges läsaren den teoretiska grunden till metoderna. Målgruppen är studenter inom produktionsteknik, maskinteknik, mekatronik, design och industriell ekonomi. Boken lämpar sig även väl för yrkesutbildningar, t.ex. produktionstekniker.

Nyckelord: Automation, metoder för automation, kompetensmatris, dynamisk automation, flexibilitet, produktionsteknik, produktionssystem, monteringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-04-04.
CPL Pubid: 248784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur