CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Distribution Networks as Crossing Transvections

Kajsa Hulthén (Institutionen för industriell marknadsföring)
Paper presented at the 13th Workshop on Interorganisational Research, Helsingfors August 15-17 (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 24878

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur